پاسخ افرادی که با انتخاب یکی از گزینه های زیر در کار خیر شریک میشوند به صورت فوری و توسط بهترین مشاورین ما داده خواهد شد

لطفا برای دریافت پاسخ فوری یکی از گزینه های زیر را انتخاب و پرداخت کنید

هدیه شماره 1

5000 تومان

هدیه شماره 2:

10000 تومان

هدیه شماره 3

50000 تومان

همچنین میتوانید از طریق کارت به کارت کردن به شماره کارت 6037997177744787 و پیام به شماره تلفن 09334445840 از خدمات مشاوره فوری بهره مند شوید

Smiley face